Aşağıda yer alan formu şikayete konu durumu açık olarak izah edecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bir sonraki adımda girmiş olduğunuz bilgileri kontrol ettikten sonra üretilecek belgenin çıktısını imzalayarak Kuruma elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Başvuru belgenizi Kurumumuza ilettikten sonra en geç 24 saat içerisinde bir sulh ceza mahkemesine, engelleme kararı aldırmak için başvurmanız gerekmektedir.

Bireysel Başvuru Formuİhlale İlişkin Bilgiler